ท่านสามารถดู Order ID ของท่านได้ที่อีเมล์ที่ท่านได้รับหลังจากกดสั่งซื้อ หรือที่หน้า My Account
You can view your ORDER ID in the e-mail you have received right after checkout, or in My Account page


: น.